ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ලියවුණු සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කවි පද වැල් ද ඔයාලට මෙහිදී කියවන්න ලැබේවි.

කියවන හැමෝටම : කවි කියවලා ඒ ගැන ඔයාලගේ විවෘත අදහස් කියන්නත්, මේ බ්ලොග් එකේ පාඨකයෝ වෙන්නත් අමතක කරන්නෙපා. එයාලට මගේ හද පිරි ස්තූතිය!

March 28, 2013

සමා වුව මැන

දුරින් සිටියත් පෙමින් සිටියද
පෙමක් නැතිවද දුරින් හිඳිමුද
ලඟින් හිඳ අද කෙසේ හිඳිමුද
පෙමින් පසුවෙම් මලේ මා අද

මලේ මා නුඹ සිඹූ බව සැබ
නොදුනි සිත් හැර යන්න හද ගැබ
නුදුටුවත් මා එදා පෙම නුඹ
පතමි යළි වෙළෙනුමෙන් පෙම් ගැබ

වියෝ දුක නුඹ දරා ගැනුමට
සෙල්වු රුහිරූ දෑතෙ සිවුමට
නොහැකි මුත් යළි එක්ව සිටුමට
සමා වුව මැන හදින් මා හට

සිඹිමි මා අද මලක් දුර සිට
ලංව හිඳ බෝ රොන් උරන්නට
නුඹ තලා ඒ වෙතට ගිය මට
සමා වුව මැන පුංචි මල මට

March 2, 2013

Painful Love

Love is always painful,
It was, it is and it will be.
Though I knew that,
I came back to you,
expecting a quite new world,
with loads of love and happiness.
I don't wanna lose you,
but the things happen,
make me feel that,
you are gonna leave me,
or create bigger suspicions,
between us always.
I have fallen,
not once, twice or thrice,
but many times,
you'd not even imagine or count.
I don't wanna fall once again,
and lose my confidence.
For the sake of keeping me
never hide or act fake,
because otherwise,
it would help me leave you
sooner or later.
I don't blackmail you by,
emotionally ruling over you.
I do all these because,
I hate to reflect on my past again.
"නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි පන්තියෙහි සඳහන් වන පුද්ගලයන් හා ස්ථාන මනඃකල්පිත බවත් නිර්මිත ආදර අන්දරයක් බවත් සලකන්න.

Make it clear that all the characters and the places mentioned in the poetic love story, "Nishanthaye Hasaralla" are fictitious and a creation.