ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ලියවුණු සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කවි පද වැල් ද ඔයාලට මෙහිදී කියවන්න ලැබේවි.

කියවන හැමෝටම : කවි කියවලා ඒ ගැන ඔයාලගේ විවෘත අදහස් කියන්නත්, මේ බ්ලොග් එකේ පාඨකයෝ වෙන්නත් අමතක කරන්නෙපා. එයාලට මගේ හද පිරි ස්තූතිය!

May 27, 2013

ලඟින් සිටිනා නුඹේ අඩුව

දුරින් සිටියද ලඟින් සිටි ඔබ
ලඟින් සිටියද දුරස් වී ඇත
ආදරේ නම් කිසිත් අඩු නැත
දකින්නට නිති වරම් නැත අද

වෙර දරා ඔබ ගෙවන දින අද
සිතැවුලෙන් පසු වේය අප හද
හමු වෙලා ලං වෙලා ඉඳුමට
කාලයක් නැති තරම් අප හට

නැත කිසිත් වරදක් නුඹේ අත
සිදුවුවෙන් බෝ දුරස් වන්නට
ආදරේ බව දනී ඔබ මට
එයම ඇති ඉදිරිය ගෙවන්නට

ගෙවුනු සැටි මට තාම මතකය
පොහෝ දා රෑ නුඹේ වත ඔය
පොහොය සඳටත් වඩා හැඩ වුන
මවෙත ආ හුරුබුහුටි පෙම නුඹ

නිරතුරා ගෙවුනත් පොහෝ සඳ
අඳුරු වූව ද වටපිටාවම
නිතින් දල්වමි සිලක් හැම දින
අඳුර නැසුමට ආදරේ අප

May 21, 2013

I miss your charms

I can't stop tears coming to my eyes
They really mean 'the missing someone'
I just wanted to leave it but I cannot do it
Because that missing someone is you

I miss the days I cuddled with you
those days I talked to you in the night
the days you were seeing me while working
and the days I tortured you with my spells
and I knew you always loved my charms

Today I miss you because you are stuck
Stuck in the middle of work at a new place
and the talks I heard have faded a little
but I never want to turn that to 'almost'

I ended my day hearing your voice
and doing the same started my day
I never know will it happen hereafter
when I'm awake and on my way
until I see your message 'call me now'

The thing that's left here is the fact
that you are too busy with work
and to feel your charms once again
I believe not I will have to wait a year

May 12, 2013

You and Me

Though we quarrel a lot,
Though I shout at you a lot,
I still love the way you are
The way you loved me
The way you cared for me
Even if it becomes an annoyance
I cannot forget you at all
Because when you're gone
someday leaving me alone
This world will surely gonna miss something
And that's your voice
You spent the most of your life
tending us and feeding us
and teaching us the right from wrong
It's not too easy to explain here
what you did for us and
too easy for us to explain
what we did for you
Because my list ends before yours
I cant count all the times
I disobeyed you
'Cause there were many
and the number is larger than I thought
I don't mark your existence
or your greatness on a special day
Because the days in a year
is not enough to celebrate that
Because the six letters that made me,
the six letters that brought me up,
the six letters I'm indebted to,
is why I'm still alive.
"නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි පන්තියෙහි සඳහන් වන පුද්ගලයන් හා ස්ථාන මනඃකල්පිත බවත් නිර්මිත ආදර අන්දරයක් බවත් සලකන්න.

Make it clear that all the characters and the places mentioned in the poetic love story, "Nishanthaye Hasaralla" are fictitious and a creation.