ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ලියවුණු සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කවි පද වැල් ද ඔයාලට මෙහිදී කියවන්න ලැබේවි.

කියවන හැමෝටම : කවි කියවලා ඒ ගැන ඔයාලගේ විවෘත අදහස් කියන්නත්, මේ බ්ලොග් එකේ පාඨකයෝ වෙන්නත් අමතක කරන්නෙපා. එයාලට මගේ හද පිරි ස්තූතිය!

October 1, 2010

තිත්ත ඇත්ත

සත්ත්‍යය රජ කරන ලොවක - ඉපදෙන්නට ඇත්නම්
බොරුව සහ මුලින් උපුටා - දැමූ රටක් ඇත්නම්
ඇත්ත තිත්ත නොවෙන විටෙක - ජීවත් විය හැකි නම්
පරලොව ගොස් යලි ඉපදෙමි - මෙහි සුර සැප තිබුණත්

සත්ත්‍යට ලොව ඉඩක් නැතේ - එය අමිහිරි හින්දා
බොරුව උඩ ඉඳන් සැමදා - ඇත්ත වහන හන්දා
ඇත්ත කියා ලොවටම හැම - දේම කියපු හින්දා
ඇත්ත කියූ අය අද කොන් වී - ඇත පෙර ලෙසිනා

ඇත්ත වහන්නට කිසි විට - හැකියාවක් නැත්තේ
සිතුවිලි පුබුදා ලන්නට - ඉඩක් කඩක් නැත්තේ
මානව හිමිකම් වාසිය - හින්දා වැළලෙන්නේ
එය වලකා ලන්නට හැකියාවක් - කිසි නැත්තේ

බොරුව රජයනා විට හරි - ප්‍රීතියක් දැනෙන්නේ
ඇත්ත කියා දෙයකුත් එහි - යටින්ම ගැබ් වෙන්නේ
බොරුවෙන් කල් ගෙවනා අය - මේ ටික දැන ගන්නේ
සිය රැවටුම මිස මඩ නොම - ගෞරවෙ නැති කෙරුවේ

සත්ත්‍ය තවත් සඟවන්නට - හැකියාවක් නැත්තේ
ඇත්ත කියන අය හට නිති - පාඩම් හිමි වෙන්නේ
සත්ත්‍යයෙ නාමෙන් බොරුවට - උල්පන්දම් දෙන්නේ
සත්ත්‍යය හෙළි වූවෝතින් - පැවතුම නැති වෙන්නේ

වෙනස් නොවෙන එකම දෙය

වෙනස් වී යන මිනිස් ලොව තුල
ලඟින් සිටිනා කිසි අයෙක්
වෙනස් නොම වී ඇතිය කිසිදා
සිතිය නොහැකිය කිසි ලෙසින්

දුරින් සිටිනා හතුරු පිරිසට
වැඩිය සැක සංකා ඇතේ
ලඟින් සිටිනා මිතුරු කැල ගැන
කිව යමක් නම් එහි නැතේ

එක පතේ බත් කා සිටියමුත්
නැත හැරේ කළ පුරුදුකම්
ජන්මෙටත් වැඩියෙන් තියෙන්නේ
පුරුදු කළ කැත නොමන කම්

මිටින් හල කළ කුරුල්ලෙකු හෝ
පියඹ යයි නිති සොම්නසින්
සිරවි තිබු ගත හිරි අරින කළ
සැපක් ගෙන දේ නිති සොඳින්

වෙනස් නොවෙනා එකම දෙය ලොව
එයම පමණයි මේ ලොවේ
ඉතින් කෙලෙසක ලිහා ගන්නද
එකට සිටි අය කළ කෙරුම්
"නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි පන්තියෙහි සඳහන් වන පුද්ගලයන් හා ස්ථාන මනඃකල්පිත බවත් නිර්මිත ආදර අන්දරයක් බවත් සලකන්න.

Make it clear that all the characters and the places mentioned in the poetic love story, "Nishanthaye Hasaralla" are fictitious and a creation.