ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ලියවුණු සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කවි පද වැල් ද ඔයාලට මෙහිදී කියවන්න ලැබේවි.

කියවන හැමෝටම : කවි කියවලා ඒ ගැන ඔයාලගේ විවෘත අදහස් කියන්නත්, මේ බ්ලොග් එකේ පාඨකයෝ වෙන්නත් අමතක කරන්නෙපා. එයාලට මගේ හද පිරි ස්තූතිය!

June 10, 2012

සිඟන සොබනන්

තරම නොදත් සමහරු ඉදිමෙත් නිතර
සොබන ක්‍රියාවෙන් ඔප් නංවයි සිරුර
නැති දේ ඇති ලෙස පෙන්වා දන අතර
බටහිර බසින් රවටයි ලොව දන නිතර

මුදල් කකා කරතියි ලෝකෙන් යැදුම
කරති කතා තමන්ම ඉපැයූ බවම
එනමුදු සැලකුවේ තවෙකෙකි ඔවුන්ගෙම
නම යනු වෙනකෙකුගෙ ඒ නම් තමන්ම ම

ගොනා බැඳි ගැලේ කැරකෙන සකය මෙනේ
සොබන දනන් පසු පස යයි කාසි වෙතේ
ධනය ඇති දෙනා සොබනන් ඇසුරු කෙරේ
ගැල බැඳි ගොනා මෙන් පිනවයි සොබන ලොලේ

කාසි නැති කලට සොබනුන් සිඟන වෙසේ
බනිති බටහිරෙන් කරවා අමන බසේ
කලද උදව් කෙතරම් ඔවුනට මෙලොවේ
ගුණක් නොමැත මුල අමතක සියල් දෙනේ
"නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි පන්තියෙහි සඳහන් වන පුද්ගලයන් හා ස්ථාන මනඃකල්පිත බවත් නිර්මිත ආදර අන්දරයක් බවත් සලකන්න.

Make it clear that all the characters and the places mentioned in the poetic love story, "Nishanthaye Hasaralla" are fictitious and a creation.