ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ලියවුණු සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කවි පද වැල් ද ඔයාලට මෙහිදී කියවන්න ලැබේවි.

කියවන හැමෝටම : කවි කියවලා ඒ ගැන ඔයාලගේ විවෘත අදහස් කියන්නත්, මේ බ්ලොග් එකේ පාඨකයෝ වෙන්නත් අමතක කරන්නෙපා. එයාලට මගේ හද පිරි ස්තූතිය!

August 28, 2014

ඔබ නිහඬයි

ඔබ
අද නිහඬයි
සැප දුක විමසූ ඔය මුවින්
අද වෙනකෙකු සිප ගද්දී
මම
නිහඬව ම
ඔබ සිපගත් මගෙ මුවින්
කඳුලැල් රස විඳිමි
තනිවම
සිව් මසක් මුළුල්ලේ
නැත
තවමත් අමතක
ඔය සිනහව ඔය කටහඬ
දෝංකාර දේ
තෙපුල් වදන්
අදටත් සිහිනෙන්
රෑට

August 19, 2014

සිතින් හමුවෙමි අදත් මම ඔබ

වසා කවුළුන් තිබූ අප'තර
නසා දැකුමට තිබූ පරතර
තලා මා සිත තිබූ ඔබ වෙත
කලා පිට'කෙකු පෙළා මා හද

වැසූ මා නෙත් ඔබෙන් වෙන් කර
සදා බැමි පිට බැමි ම අප'තර
කලා නෙද ඔබ තුටින් සිතු සැම
නුඹෙන් වෙන් කර මාව සදහට

දුරින් වසනට කලත් වෑයම
ලඟින් හිඳිනට සිතයි මා හට
නොදත් කල ඔබ සිටින තැන අද
සිතින් හමුවෙමි අදත් මම ඔබ

තුරුල් වන්නට නුඹේ දෑතට
සිතින් හැකි නම් පියවි ලෙස මට
නුඹේ ළමැදේ සිටින අන් අය
කරයි මා සියොලඟ ම අඩපණ

යන්න පෙර අප පැතූ දේසෙට
හැකි වෙනම් හමු වන්න වරකට
තුරුල් කරගෙන කියමි ඔබ හට
තුණුරුවන් රැක දෙන්න නිති නුඹ

Wind of Pain

Let the pain go away with the wind,
but the wind braces me with the scent
of the paths we walked and spent
Neither wind nor you ease the pain
"නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි පන්තියෙහි සඳහන් වන පුද්ගලයන් හා ස්ථාන මනඃකල්පිත බවත් නිර්මිත ආදර අන්දරයක් බවත් සලකන්න.

Make it clear that all the characters and the places mentioned in the poetic love story, "Nishanthaye Hasaralla" are fictitious and a creation.