ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ලියවුණු සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කවි පද වැල් ද ඔයාලට මෙහිදී කියවන්න ලැබේවි.

කියවන හැමෝටම : කවි කියවලා ඒ ගැන ඔයාලගේ විවෘත අදහස් කියන්නත්, මේ බ්ලොග් එකේ පාඨකයෝ වෙන්නත් අමතක කරන්නෙපා. එයාලට මගේ හද පිරි ස්තූතිය!

February 11, 2019

නිදහස් ද?

උදම් අනනට රටක් ඇත්තෙ ද
ණය බරයි රට දස අතේ
සටන් කලවුන් පසෙක ලා
රට කරන වුන් ඇත තෙද බලේ
දසක සතකදි අහිමි වූ දෑ
අහිමි කල දෑ බෝ වෙතේ
දැවෙන භේදෙන් උමතු ජය ගොස්
නගති වහලුන් නුබ වෙතේ

ධජය කුමට ද ඔද වැඩීමට
නැති කලට නිදහස රටේ
සිතැඟි අයුරෙන් මඩිහ තර කර
ගන්න රජයක් නිති ඇතේ
උගත්කම් සැම පසෙකලා නිති
රජ කරයි දුදනන් වටේ
සියල් ධන භෝගයන් ගෙන්වති
අඩුව කිම සිරිලක් බැතේ
"නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි පන්තියෙහි සඳහන් වන පුද්ගලයන් හා ස්ථාන මනඃකල්පිත බවත් නිර්මිත ආදර අන්දරයක් බවත් සලකන්න.

Make it clear that all the characters and the places mentioned in the poetic love story, "Nishanthaye Hasaralla" are fictitious and a creation.